Eko Uniejów

Uzdrowisko

Kapsuła zdrowia

 

Aby Uniejów stał się nowoczesnym i aktywnym uzdrowiskiem, władzom gminy potrzebny był pomysł na wykorzystanie potencjału gminy, jej walorów oraz wizja rozwoju miasta. Chodziło o to, by goście czuli się w Uniejowie jak w kapsule zdrowia i witalności. Impulsem do działania stała się możliwość wydobycia wody geotermalnej i umiejętne wykorzystanie jej walorów.

Uniejów to obecnie najmłodsze polskie uzdrowisko i pierwsze w województwie łódzkim. Starania miasta o nadanie miana uzdrowiska trwały kilkanaście lat i zostały zwieńczone sukcesem w 2012 r. Nikt nie miał wątpliwości, że Uniejów w pełni na to zasługuje. Na początku lat 90., dzięki aktywności mieszkańców gminy powstała Fundacja na rzecz Zagospodarowania Wód Termalnych „Uzdrowisko Uniejów”. To właśnie przedstawiciele społeczności lokalnej stawiali pierwsze kroki w kierunku wykorzystania przyrodniczego bogactwa Uniejowa. Władze gminy i przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji postawili sobie za cel wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i gminy Uniejów poprzez doprowadzenie do zagospodarowania wody geotermalnej na cele lecznicze, rekreacyjne i grzewcze. Konieczne było uzyskanie naukowo potwierdzonych świadectw leczniczych właściwości wody geotermalnej oraz korzystnych warunków bioklimatycznych. Uniejów spełnił te warunki.

Miejscowość uzdrowiskowa musi bowiem dawać gwarancję spełnienia wymogów środowiskowych, m.in. walorów zdrowotnych wody, czystości powietrza, powierzchni terenów zielonych. W uzdrowisku muszą być też spełnione odpowiednie warunki dotyczące rozwoju i wyposażenia bazy leczniczej, turystycznej i rekreacyjnej oraz walorów estetycznych i krajobrazowych miejscowości.

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa:

Przemawia Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek

W drodze do nowoczesnego uzdrowiska, opatrzonego silną marką, jesteśmy dopiero na samym początku. (…) Teraz, kiedy uzdrowisko ma już silną podstawę, będzie rozwijać się – mam nadzieję – za sprawą prywatnych inwestorów, którzy napędzają lokalną gospodarkę. Przykłady Hotelu „Uniejów” czy „Lawendowych Term”, ale i prowadzone z powodzeniem pokoje gościnne i pensjonaty, zajazdy, restauracje i inne punkty usług turystycznych pokazują, że w Uniejowie jest miejsce zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z turystycznego potencjału, jaki udało się zbudować na bazie wody termalnej. (…) Na bazie wody geotermalnej obecnie opieramy działalność leczniczo-rekreacyjną w formie kąpieli, ale w przyszłości chcemy w oparciu o związki mineralne zawarte w solance tworzyć kosmetyki, soki oraz konserwowe produkty regionalne, takie jak ogórek termalny czy papryka solankowa, a także wodę butelkować. Dla klientów stanie się to źródłem zdrowia, dla gminy zaś podstawą nowych miejsc pracy. („W Uniejowie” nr 59, 2014).

 

Jak powstawało uzdrowisko Uniejów?

Uzyskane przez Uniejów w 2008 r. świadectwa, potwierdzające korzystne dla zdrowia właściwości wody geotermalnej i klimatu, dały zielone światło do dalszych etapów ubiegania się o status uzdrowiska. W 2011 r. został zatwierdzony operat uzdrowiskowy – główny dokument miejscowości uzdrowiskowej. Następnie jeszcze w tym samym roku została wydana decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. Ustalono kierunki lecznicze uzdrowiska Uniejów – choroby: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, naczyń obwodowych, skóry. W 2012 r. prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy. Ze względu na fakt, że podstawą leczenia uzdrowiskowego w Uniejowie jest woda geotermalna, miastu Uniejów nadano status „uzdrowiska termalnego”.

 

Uzdrowiskowy sukces

Na sukces Uniejowa złożyło się kilka składników. Po pierwsze, umiejętne i pomysłowe wykorzystanie potencjału gminy – głównie wody geotermalnej. Po drugie, chęć działania i ciężka, systematyczna praca wielu osób, którym zależy na rozpoznawalności miasta. Po trzecie, posiadanie jasno sprecyzowanej wizji rozwoju i konsekwentne, wytrwałe dążenie do jej realizacji, a także wsparcie i zaangażowanie wielu osób. Taki jest w skrócie przepis na uzdrowiskowy sukces, który doskonale sprawdził się w Uniejowie.

Ludzie kąpiący sie w basenie termalnym

 

Spacer do serca Term

Co kryje się za podziemnymi drzwiami z tabliczką „Wstęp wzbroniony”? Dobiegający z wnętrza szum i hałas intensywnie pracujących maszyn,opary gorąca i labiryntz rur owiniętych srebrną izolacją, w których swobodnie płynie ciepła solanka. W piwnicach budynku Kompleksu Basenowego,  dostęp mają jedynie osoby upoważnione oraz część pracowników. Jedna wielka maszyneria – to chyba najlepsze określenie systemu urządzeń, którepracują w podziemiach Term przez 365 dni w roku, aby zapewnić odpoczywającym ogrom atrakcji, bezpieczeństwo oraz higieniczne warunki. To tutaj odbywa się proces ogrzewania wody słodkiej solanką wydobywaną po przeciwległej stronie rzeki Warty

Ogrzej i wylecz

Temperatura wody solankowej wpływającej do obiektu to60 stopni Celsjusza. Tyle wystarczy, by ogrzać wodę słodką, która wypełnia, oprócz solankowych, także pozostałe niecki w obiekcie basenowym. – Znajdujące się w maszynowni wymienniki ciepła, posiadają płyty tytanowe, które podgrzewane są wodą o wysokich właściwościach cieplnych, dostarczanym przez Geotermię Uniejów. Te zaś oddają je wodzie znajdującej się w nieckach, tworząc w basenie przyjemną cieplną otoczkę – mówi Rafał Porada, koordynator basenów. Dlaczego płyty tytanowe? – Ponieważ solanka ma dużą zawartość chlorków, na które tytan wykazuje sporą odporność – tłumaczy koordynator. Wysoka temperatura solanki to tylko jedna z jej cech charakterystycznych. Drugą jest stopień zasolenia, który wynosi aż ok. 60 promili. To naprawdę dużo. Zasolenie wody jest rozpoznawalne. Dzięki temu kąpiele solankowe możemy nazwać leczniczymi. Baseny termalne w Uniejowie funkcjonują codziennie. W jaki sposób woda jest oczyszczana, jeśli baseny dostępne są dla turystów codziennie?

fot. Piotr Witas_DSC_0775_2

 

Filtry – wodny niezbędnik

Woda jest filtrowana i dopuszczana na bieżąco. Przerwy konserwacyjne niecek robione są dwa razy w roku – wiosną i jesienią, a serwis niecek trwa od jednego do dwóch tygodni, w zależności od warunków pogodowych. Aby zachować higienę i komfort gości, woda musi być uzdatniana i zdezynfekowana, a do tego niezbędny jest chlor. W jego produkcji ogromną rolę pełni elektrolizer. To właśnie w nim odbywa się proces elektrolizy, w której chlor wyodrębniany jest z soli tabletkowej i za pomocą specjalnych wężyków o bardzo małej przepustowości dozowany w stanie ciekłym do wody. Proces powstawania jednej dawki pierwiastka, czyli ok. 10-15 litrów trwa niecałe 15 min. Następnie jest on magazynowany w zbiornikach i stopniowo rozprowadzany w obiekcie. – Każdej niecce przypisana jest konkretna wartość chloru, która powinna znajdować się w wodzie. Komputer sam dobiera ilość substancji, która powinna być w danej chwili dodana. Za pomocą pompek jest on transportowany do rur, a dzięki czujnikom kontrolujemy jego ilość w wodzie. Są odpowiednie normy, które informują o tym, ile może być chloru w wodzie, by było to bezpieczne dla naszych gości – mówi Piotr Wojciechowski, konserwator basenów.

DSC_0791

Oprócz chlorowania istotną rolę odgrywają także filtry zamontowane w zamkniętym obiegu cyrkulacyjnym niecek basenowych. Wbudowane w nie złoże, składające się z kilku warstw różnorodnych materiałów, bardzo dokładnie przefiltrowuje wodę. Aby była ona starannie oczyszczona, najpierw przepływa ona przez  tzw. łapacz, który wychwytuje w niej największe znaleziska, następnie przechodzi przez coraz  ciaśniejsze złoża i z powrotem, już przefiltrowana, wraca do obiegu.

Powódź nam niestraszna

Z racji tego, że na terenie gminy Uniejów znajduje się dolina rzeki Warty, Uniejów narażony jest na występowanie powodzi. Termy są przygotowane także na to zagrożenie, które mogłoby przyczynić się do zalania maszynerii.W przejściu pomiędzy basenami a pomieszczeniem z systemem urządzeń zostały zamontowane drzwi przeciwpowodziowe, które w razie powodzi podobnej do tej w 2010 r. pozwolą uniknąć niebezpieczeństwa.