Eko Uniejów

Geotermia Uniejów

Zima roku 2001 to pierwszy sezon grzewczy „Geotermii Uniejów”. Od tej pory rozpoczęła się dla Uniejowa nowa jakość ogrzewania w zgodzie z przyrodą. Od 2006 r. „Geotermia Uniejów” jest pierwszym w Polsce geotermalnym zakładem ciepłowniczym wykorzystującym wyłącznie odnawialne źródła energii. Zastąpiono wtedy szczytowe kotły olejowe kotłownią na biomasę opalaną zrębkami drzewnymi. Ciepłownia geotermalna zapewnia dostawę ciepła do większości budynków w mieście (około 70% mieszkańców). Pozostałe budynki mieszkalne w przyszłości także będą mogły korzystać z geotermii.

Zarządzanie wykorzystaniem wody geotermalnej w Uniejowie można porównać do sposobu funkcjonowania sieci energetycznej. Spółka „Geotermia Uniejów” jest dystrybutorem, dostarczycielem wody geotermalnej i energii cieplnej pochodzącej z geotermii. Na końcu tego łańcucha znajdują się konsumenci wody i energii. W Uniejowie odbiorcami tymi są zarówno indywidualne gospodarstwa mieszkaniowe, bloki mieszkalne, jak również obiekty użyteczności publicznej (instytucje) oraz obiekty turystyczno-rekreacyjne zarządzane przez „Termy Uniejów”.

Gdyby nie ogrzewanie geotermalne w Uniejowie, miasto nie spełniałoby wymogów jakości powietrza jako uzdrowisko. Geotermia zastępuje kotłownie opalane konwencjonalnymi źródłami energii i przyczynia się do poprawy czystości powietrza. Taki sposób ogrzewania to wkład w ochronę środowiska przyrodniczego, stabilność finansowa, niezależność dostaw energii oraz komfort użytkowania. Wydobywanie wody geotermalnej jest niezależne od czynników zewnętrznych, takich jak klimat, pogoda, sytuacja gospodarcza czy polityczna na świecie. Jest to znaczna przewaga w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii: węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego. Zalety geotermii przekładają się na większe poczucie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Instalacja_w_ciepłowni

Drugim kierunkiem działalności „Geotermii Uniejów”, obok ciepłownictwa, jest balneoterapia, czyli wodolecznictwo. Na miejscu w specjalistycznym gabinecie balneoterapeutycznym działającym od 2002 r. prowadzone są zabiegi z wykorzystaniem wody geotermalnej – rehabilitacyjne kąpiele z hydromasażem, a także inhalacje.

„Geotermia Uniejów” w liczbach:

  • 13 km – długość geotermalnej sieci cieplnej w Uniejowie
  • 80% – udział obiektów budowlanych mających przyłącze do geotermalnej sieci ciepłowniczej
  • 3,2 MW – moc uzyskiwana z systemu odbioru ciepła z wód geotermalnych
  • 1,8 MW – łączna moc kotłów szczytowych na biomasę

 

Jacek Kurpik – prezes „Geotermii Uniejów” Sp. z o.o.

Jacek_Kurpik

Ogrzewanie wodami geotermalnymi to wygoda dla każdego mieszkańca. W domach jednorodzinnych domownicy nie muszą palić węglem w piecu i pilnować ogrzewania. Ciepło geotermalne jest dostarczane przez cały czas, można też indywidualnie wyregulować instalację wewnętrzną i spokojnie wypoczywać. Dzięki możliwości ustawienia stałej temperatury w mieszkaniu płacimy niższe rachunki za ogrzewanie. Koszty ogrzewania w blokach mieszkalnych obniżyły się o 25%. Uniejów stawia na czyste powietrze i ochronę środowiska. „Geotermia Uniejów” przyczynia się do spełniania tych wymogów, redukując emisję zanieczyszczeń. Gdyby w mieście nie działało ciepłownictwo geotermalne, miasto miałoby problem z uzyskaniem statusu uzdrowiska, bo nie spełniałoby wymogów dotyczących jakości powietrza.

Więcej informacji na stronie Geotermii Uniejów.

Geotermalny dublet – Czysty zysk

Co wydobyte z Ziemi
do głębin powraca…
Przez odzyskane ciepło
– opłacalna praca.

(Witold Smętkiewicz)

 

Ciekawostki

 

81,9 % – o tyle zmniejszyła się roczna emisja związków siarki (SO2) dzięki zastąpieniu tradycyjnych źródeł ciepła ogrzewaniem geotermalnym, a o 80,5 % roczna emisja tlenku węgla (CO).

O 100 % zredukowano zanieczyszczenia pyłowe – dzięki ogrzewaniu geotermalnemu uniejowskie powietrze jest wolne od pyłów.

Gdyby zdjąć głowicę odwiertu produkcyjnego Uniejów PIG/AGH-2, woda wytrysnęłaby samoistnie pod ciśnieniem na wysokość 26 metrów.