Eko Uniejów

Samorządowcy o OZE

 

Temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach jest zawsze interesujący szczególnie dla samorządowców.

Aby skutecznie korzystać z możliwości, jakie niesie energetyka odnawialna, należy stale pogłębiać wiedzę. Dobrą okazją do zdobycia aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, poznania nowinek ze świata OZE i podpatrzenia, co dzieje się w tym zakresie w Uniejowie, było X Forum „Energia w Gminie”. Spotkanie odbyło 11 czerwca 2015 r. w Sali Rycerskiej na uniejowskim zamku. Organizator cyklicznych spotkań Forum „Energia w Gminie” – krakowska redakcja czasopisma „GLOBEnergia” – już po raz drugi wybrała Uniejów na miejsce obrad samorządowców, inwestorów, ekspertów i osób zainteresowanych zagadnieniem OZE. Poprzednie Forum odbyło się we wrześniu 2012 r.

 

W czasie X Forum „Energia w Gminie” zaprezentowano Uniejów jako pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce, w którym wykorzystywane są OZE – wody geotermalne i biomasa. Zostały przedstawione także możliwości finansowania inwestycji publicznych w zakresie ograniczania zużycia energii. Dla przedstawicieli gmin ważnymi zagadnieniami okazały się praktyczne rozwiązania dotyczące energooszczędnych systemów grzewczych oraz monitorowanie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zagadnienia związane z inwestowaniem gmin w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne w kontekście ustawy o OZE oraz z praktycznymi aspektami wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Poruszono temat, czy budynki publiczne mogą być samowystarczalne energetycznie dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. Nie zabrakło również kwestii planowania energetycznego w gminie w kontekście problemu niskiej emisji. Omawiano działania na szczeblu samorządowym, które należy podejmować, aby poprawiać stan powietrza. Na zakończenie X Forum „Energia w Gminie” uczestnicy mieli okazję na miejscu zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu ciepłowniczego „Geotermia Uniejów”.

Fot. A. Będkowska, GLOBEnergia