Eko Uniejów

Geotermia z klasą

„Geotermia Uniejów” wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy chcieliby w przystępny sposób poznać tajniki wykorzystania uniejowskiego gorącego bogactwa z głębi Ziemi.

Jest to możliwe dzięki realizacji projektu edukacyjnego o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa pt. „Geotermia z klasą”. Zadanie jest finansowane ze środków własnych „Geotermii Uniejów sp. z o.o.” oraz dotacji WFOŚiGW w Łodzi.

 

Projekt obejmuje szereg działań podejmowanych od czerwca 2015 r., skierowanych w do młodzieży szkolnej województwa łódzkiego oraz osób, które odwiedzą Geotermię Uniejów podczas wycieczek edukacyjnych. Eksperci przekażą wiedzę na temat geotermii w Polsce i Uniejowie w czasie prelekcji pt. „Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów” odbywających się w 45 szkołach na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Uczniowie wezmą udział w konkursie dla uczniów pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę?”. Laureaci konkursu zdobędą możliwość osobistego doświadczenia atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych Uniejowa podczas wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych.

Uczniowie i szkoły, do których przyjadą eksperci, otrzymają materiały edukacyjne w formie publikacji: broszurę „Przyrodnicze spacery po Uniejowie” – wyd. II (w formie drukowanej i cyfrowej) i folder edukacyjny „Geotermia Uniejów”, a także atrakcyjne gadżety promocyjne „Geotermii Uniejów”.

 

Realizacja projektu „Geotermia z klasą” przyczyni się do:

  • wzrostu poziomu wiedzy z zakresu wykorzystania wód geotermalnych oraz walorów przyrodniczych uzdrowiska Uniejów
  • poprawy świadomości ekologicznej, szczególnie w zakresie OZE i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych
  • wzrostu zainteresowania tematyką ochrony środowiska, szczególnie wykorzystania wód geotermalnych w Uniejowie i walorów przyrodniczych gminy Uniejów
  • kształtowania postaw proekologicznych, szczególnie związanych z oszczędzaniem wody,
  • kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, w szczególności za stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych.