Eko Uniejów

Tworzymy plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto i Gmina Uniejów przystąpiła do opracowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

To dokument strategiczny, którego celem jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy poprzez działania w zakresie m.in.:

  • ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych
  • termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej
  • zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego
  • innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć z pieniędzy krajowych i europejskich.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła  oraz  termomodernizacji  budynków  przekazujemy  Państwu  krótką  ankietę  z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach  wdrażanych  przez gminę.

Wypełnienie  ankiety  nie  jest  żadnym  wiążącym zobowiązaniem  z  Państwa  strony. Dla nas będzie to cenne źródło informacji  o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w gminie.

 

Ankieta do pobrania

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Uniejowie
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
99-210 Uniejów

Ankiety można też przesyłać drogą elektroniczną na adres:  urzad@uniejow.pl

 

Prosimy zapoznać się z listem Burmistrza Uniejowa na temat planu gospodarki niskoemisyjnej.