Eko Uniejów

Szczyt klimatyczny w Paryżu

Szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu ma być krokiem milowym w polityce zapobiegania globalnym zmianom klimatycznym. Czy ambitny cel uda się zrealizować?

Głównymi tematami podnoszonymi przez tysiące obradujących w stolicy Francji są: podnoszący się poziom oceanów, który zagraża nadmorskim państwom, emisja zanieczyszczeń, która przyjęła rozmiary dotąd niespotykane, a także drastyczna redukcja bioróżnorodności. Po tygodniu od rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyjęcia dokumentu końcowego, który ma być planem działania na najbliższe lata, na zmiany w globalnej ekologii naciskają UE i USA. Jednakże, w przeciwieństwie do chociażby szczytu w Durbanie w 2011 roku, tym razem Chiny są znacznie bardziej skore do ustępstw i współpracy na rzecz zielonej przyszłości.

Niewątpliwie dobrym sygnałem jest zaangażowanie – aż 185 ze 195 państw przedstawiły sprawozdania z własnego podwórka w zakresie polityki klimatycznej, a także zadeklarowały podejmowanie kolejnych działań. Ważną inicjatywą, na której wcielenie w życie naciska m.in. Francja, jest ustanowienie międzynarodowego standardu w zakresie tzw. podatku węglowego. W 2015 roku francuski parlament przyjął ustawę, która przewiduje systematyczny wzrost stawki podatkowej od emisji gazów cieplarnianych z 14,5 euro/tonę obecnie do 22 euro w 2016 roku, 56 euro w 2020 roku, aby w 2030 roku osiągnąć docelowy poziom 100 euro/tonę. Do przyjęcia takiego rozwiązania przekonuje również międzynarodowe porozumienie Carbon Pricing Leadership Coalition.

Polska jest jednym z tych państw, które na przestrzeni ostatnich lat poczyniły znaczne postępy w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych – w porównaniu z 1988 rokiem produkujemy aż o 30% zanieczyszczeń mniej. Ponadto, premier Beata Szydło zapowiedziała naszą gotowość do przeznaczenia kwoty około 8 milionów dolarów na globalny fundusz klimatyczny, który miałby pomagać w odwróceniu obecnych niepokojących trendów. Szczyt klimatyczny potrwa do 11 grudnia.