Eko Uniejów

Porozumienie paryskie weszło w życie

Dzisiaj (4 listopada) nabiera mocy światowe porozumienie klimatyczne, które zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. Jego warunki zostały uzgodnione w grudniu ubiegłego roku w Paryżu.

Umowę ratyfikowały do tej pory 94 kraje, zobowiązując się jednocześnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby umowa weszła w życie, potrzebna była jego ratyfikacja przez 55 krajów, odpowiadających za 55% światowej emisji.

Na początku października projekt ustawy o ratyfikacji porozumienia był przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Następnie ustawa została przyjęta przez Sejm i Senat, a potem podpisana przez prezydenta. Porozumienie pozostawia stronom swobodę w doborze działań, które pozwolą ten cel osiągnąć, bowiem uwzględnia specyfikę każdego z państw w tym zakresie. Odejście od sztywnych mechanizmów redukcji emisji gazów cieplarnianych na rzecz równoważenia emisji i ich pochłaniania chroni Polskę przed utratą konkurencyjności.

Kraje rozwinięte mają zamiar przeznaczać na wspólny cel ochrony klimatu 100 mld dolarów rocznie do 2020 r. i przedłużyć to rozwiązanie do roku 2025. Po tym okresie zostanie wyznaczony nowy, ambitniejszy cel.