Eko Uniejów

Poradnik prosumenta

Wiele osób zastanawia się, czy warto zostać prosumentem, czyli produkować energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać.

To trudne wyzwanie wiążące się konkretnym ryzykiem finansowym. Choć mikroinstalacje OZE są nadal kosztowne, to można na nie uzyskać dofinansowanie, a dobry biznesplan określi okres zwrotu z inwestycji.

Przed podjęciem decyzji warto sięgnąc po rzetelną wiedzę – poznać opinie ekspertów i zaznajomić się z opiniami osób, które już zostały prosumentami. Niezbędne jest zapoznanie się ze zmianami legislacyjnymi, które otwierają  osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej tworzenie mikroinstalacji we własnych domach i przyłączanie tych do sieci energetycznej. Jest to jednak skomplikowana materia prawna wymagająca analizy pod kątem indywidualnych planów i możliwości..

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedź na portalu Jak zostać prosumentem, który stworzyła i prowadzi Federacja Konsumentów. Zachęcamy do wizyty na portalu.