Eko Uniejów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony

Rada Miejska Uniejowa uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan  jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Jego celem jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Uniejów sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.

Pobierz Plan Gospodarki Niskoemisyjne dla Gminy Uniejów.