Eko Uniejów

OZE na Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

Tegoroczne, VIII Europejskie Forum Gospodarcze będzie przebiegać pod hasłem  „Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznes”.

Jednym z najważniejszych wyzwań na naszym kontynencie jest bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatyczne. Zainteresowanych  tymi zagadnieniami zachęcamy do udziału w dyskusji „Rola energetyki odnawialnej i rozproszonej w polskim systemie elektroenergetycznym”, która odbędzie się 28 września. Jednym z prelegentów będzie zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Bohdan Cezary Dzierżek. Fundusz zaprasza także do odwiedzenia stoiska, na którym można uzyskać informacę na temat działalności i oferty finansowej Funduszu.

Więcej informacji o Forum.

Źródło: www.wfosigw.lodz.pl