Eko Uniejów

Nowelizacja ustawy o OZE

29 grudnia 2015 r. Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, zaproponowane przez Senat. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta.

Dokument przewiduje na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia OZE, a także systemu wsparcia mikroinstalacji do 10 kW.

Nowelizacja przesuwa na połowę 2016 r. termin wprowadzenia systemu aukcyjnego , który zastąpi funkcjonujące obecnie zielone certyfikaty. Jak podkreślają autorzy nowego projektu, przesunięcie terminu umożliwi uchwalenie ustawy dotyczącej lokalizowania elektrowni wiatrowych – ma ona zagwarantować minimalną odległość tych instalacji od siedzib ludzkich.