Eko Uniejów

Nowe projekty ekologiczne w szkołach

Gmina Uniejów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi na realizację dwóch projektów w uniejowskich szkołach.

Przygotowali je nauczyczyciele ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Uniejowie i ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/16”

Dofinansowane projekty to:

 • „Nasza misja – ekologia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Uniejowie”
  całkowita wartość projektu: 32 700 zł
  dofinansowanie WFOŚiGW: 29 400 zł
  wkład własny Gminy Uniejów: 3 300 zł.
 • „Spacery po Uniejowskich Zdrojach i Okolicy – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wieleninie”
  całkowita wartość projektu: 19 700 zł
  dofinansowanie WFOŚiGW: 17 500 zł
  wkład własny Gminy Uniejów: 2 200 zł.

Więcej informacji o projektach.

Przeczytaj o nowej ekopracowni i innych projektach ekologicznych w uniejowskich szkołach.