Eko Uniejów

Medal dla Geotermii Uniejów

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego wyróżnili Geotermię Uniejów medalem honorowym im. Erazma Syksta za wkład przedsiębiorstwa w rozwój geotermii w Polsce, jej popularyzację i promocję.

Medal został wręczony Prezesowi Zarządu Jackowi Kurpikowi podczas V Kongresu Geotermalnego, który odbył się 11-13 października w Mszczonowie.

Więcej informacji.