Eko Uniejów

Konkurs dla gimnazjalistów

Gimnazjaliści z województwa łódzkiego mogą wziąć udział w konkursie „Ochrona klimatu w mojej okolicy”.

Zgłoszenia chęci udziału w konkursie można przesyłać do 15 kwietnia, a prace konkursowe tylko w formie cyfrowej – do 4 maja 2016 r.

W ramach konkursu należy w niedalekiej okolicy szkoły, miejsca zamieszkania zlokalizować przykład działań na rzecz ochrony klimatu. Może ono dotyczyć oszczędzania i poprawy efektywności użytkowania energii lub wykorzystania odnawialnych źródeł – np. siły wiatru, słońca, wody.

Uczestnicy przygotowują atrakcyjną dokumentację wybranego dobrego przykładu (ilustrowaną np. filmami, zdjęciami itp.) i rejestrują ją na portalu chronmyklimat.pl .

Konkurs jest jednym z działań w ramach projektu edukacyjnego „Polityka klilmatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? KLIMAPOLKA”, realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Grupą EkoTur. Celem projektu jest aktywizacja społeczeństwa dla gospodarki niskoemisyjnej.

Przeczytaj regulamin.