Eko Uniejów

Fundusze na wspieranie efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Jego celem jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą występować:

  • państwowe jednostki budżetowe
  • szkoły wyższe
  • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.

Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności.

Nabór wniosków jest prowadzony od 22.01.2016 r. do 29.04.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na stronie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: NFOŚiGW