Eko Uniejów

Forum Eksperckie w Łodzi

Już po raz czwarty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje Forum Eksperckie.

Impreza będzie dobrą okazją do poznania oferty Funduszu, wymiany doświadczeń i pogłebieniu wiedzy na temat racjonalizowania zużycia energii. Prezentacje przedstawią m.in. doradcy energetyczni Funduszu. Szczegółowy program.

Organizatorzy przewidzieli też czas na zwiedzanie nowej, energooszczędnej siedziby łódzkiego WFOŚiGW przy ul. Dubois 118.

Forum odbędzie się 4 listopada br. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: promocja@wfosigw.lodz.pl do 31 października br.