Eko Uniejów

Energetyka Uniejów

Od 1 czerwca br. jednostka budżetowa Gminy – Energetyka Uniejów  prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucji energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Uniejów. Energia elektyczna i ciepło jest wytwarzane w  nowoczesnym systemie  wysokosprawnej kogeneracji, który zlokalizowany jest w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44.

Więcej informacji.

Energetyka Uniejów
bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
tel. 690 451 002
e-mail: energetyka@uniejow.pl

 

Photo by Nicola | Title: ” Light @ Marriott Warsaw – IMG_2250″ | License: CC-BY 2.0