Eko Uniejów

Ekopracownia otwarta

6 listopada została uroczyście otwarta nowoczesna ekopracownia w Gimnazjum im. Abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego.

Pracownia powstała w ramach projektu „Gimnazjalne laboratorium ekologiczne”  w Uniejowie, który został dofinansowany ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 34 999,00 zł. Budżet gminy Uniejów przeznaczył na projekt 2 499,36 zł.

Przyznana dotacja umożliwiła zakup wyposażenia (m.in. mebli), sprzętu multimedialnego (tablicy interaktywnej, projektora, laptopa, zestawu głośników) oraz pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych (m.in.mikroskopów, modeli przedstawiających budowę anatomiczną człowieka, zestawów doświadczalnych, plansz dydaktycznych np. na temat segregowania odpadów).

Podczas lekcji w nowej ekopracowni nauka ma szansę stać się prawdziwą przyjemnością.

Nauczyciele i uczniowie uniejowskiego gimnazjum zapraszają do odwiedzenia ekopracowni (po uzgodnieniu terminu z opiekunką p. Magdaleną Tylki).