Eko Uniejów

EkoAktywni po raz trzeci

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, w którym nagradzane są najlepsze inicjatywy na rzecz ochrony środowiska w województwie łodzkim.

Zgoszenia można dokonywać w dwóch kategoriach:

  • organizacja pozarządowa (zgłoszeń dokonywać mogą: wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego, prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie)
  • osoba fizyczna w podkategoriach:  ochrona siedlisk przyrodniczych (zgłoszeń dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego), edukacja ekologiczna (zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego).

Karty zgłoszeniowe można nadsyłać do 15 września 2016 r.

Więcej informacji.