Eko Uniejów

EkoAktywni 2017

Do 29 września br. można przesyłać zgłoszenia do IV edycji konkursu „EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.

W konkursie mogą brać udział:

  • organizacje pozarządowe realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów;
  • osoby fizyczne zajmujące się ochroną siedlisk przyrodniczych lub edukacją ekologiczną.

Rozstrzygnięcie przewidziane jest do 17 listopada br.

Więcej informacji