Eko Uniejów

Dotacje na edukację ekologiczną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z dziedziny edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego.

O dotacje mogą ubiegać się:

  • państwowe jednostki budżetowe
  • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Uwaga: w ramach konkursu nie będą rozpatrywane projekty na realizację szkolnych i przedszkolnych programów edukacji ekologicznej.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 85,00 % kosztów całkowitych projektu.
Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 zł.

Wnioski można składać do 26.02.2016 r., do godz. 14.30

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Łodzi.