Eko Uniejów

Dotacja na ekopracownię

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie z napięciem czekali na rozstrzygnięcie konkursu „Nasza Eko-pracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi. 30 czerwca nadeszła pomyślna wiadomość: pracownia „Zielona klasa” w Szkole w Wieleninie otrzymała 25 500 zł dotacji.

To nie pierwszy sukces tej ekologicznej szkoły – od 2011 r. działa tutaj ogródek dydaktyczny zrealizowany w ramach projektu dofinansowywanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Gratulujemy!