Eko Uniejów

Doradcy pomogą poszukać dofinansowania

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” powstanie ogólnokrajowa sieć 76 doradców.

Pomogą  oni wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej.

To unikatowe w skali Europy prrzedsięwzięcie realizowane będzie w formie projektu partnerskiego z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (partner wiodący) oraz partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwa Lubelskiego. W całości finansowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Oto najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu:

  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej
  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Źródło: NOŚiGW

Photo by Olearys | Title: „Globo verde” | License: CC-BY 2.0