Eko Uniejów

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła nowy Program Priorytetowy „Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego” na rok 2016 skierowany do osób fizycznych.

Zainteresowani mogą się ubiegać o dofinansowania do wysokości 70% kosztów całego zadania. Fundusz przeznaczył na ten cel 1 mln zł. Więcej informacji.