Eko Uniejów

COP21: Jest porozumienie w sprawie klimatu

W Paryżu dobiegł końca szczyt klimatyczny. Osiągnięty kompromis jest korzystny dla Polski.

Głównym celem paryskiego spotkania COP21 było wypracowanie porozumienia pomiędzy niemal wszystkimi państwami świata. Pomysłodawcy inicjatywy wskazywali, że wzrost globalnej temperatury między 1,5 a 2 st. Celsjusza w porównaniu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej XIX wieku, może skutkować nieodwracalnymi zmianami na świecie. Ostatecznie udało się znaleźć wspólny grunt, a członkowie ONZ zobligowali się do przestawienia swoich gospodarek na niskoemisyjne w drugiej połowie XXI wieku. Warto pamiętać, że dokument nie definiuje, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić, a w trakcie negocjacji upadł pomysł wpisania redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60-80% do 2050 roku.

Dla polskiego rządu priorytetem było wykreślenie z dokumentu „dekarbonizacji”, czyli odejścia od gospodarki opartej na węglu. Wynika to z tego, że nasze zapotrzebowanie energetyczne pokrywamy aż w 90% ze spalania węgla. Światowymi liderami w spalaniu węgla są z kolei Chiny (65% krajowego zapotrzebowania na energię), Indie (70%) oraz USA (40%).

Eksperci upatrują szansy na przestrzeganie paryskich postanowień w mechanizmie monitorującym, zgodnie z którym każde z państw zobowiązuje się do rewidowania swojej strategii walki ze zmianami klimatycznymi co pięć lat. Monitoring ma zmusić potencjalnych inwestorów, w szczególności potentatów z branży przemysłowej, do brania pod uwagę wskaźników dotyczących stanu środowiska.


Photo by Yann Caradec | Title: „#1heart1tree – Tour Eiffel à #Paris – Eiffel Tower – COP 21” | License: CC-BY 2.0