Eko Uniejów

Broszura „Geotermalne bogactwo”

Jaką temperaturę musi mieć woda podziemna, aby była wodą geotermalną? Jakie właściwości ma uniejowska woda geotermalna i czy są one korzystne dla zdrowia? Jak długą historię ma Geotermia Uniejów?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, sięgnij po najnowszą broszurę „Geotermalne bogactwo. Wykorzystanie wody geotermalnej na przykładzie Uniejowa”. To już druga publikacja edukacyjno-promocyjna wydana w ramach projektu „Geotermia z klasą” realizowanego przez Geotermię Uniejów w latach 2015-2016, dofinansowywanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Zapraszamy do lektury!