Eko Uniejów

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Od 15 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wznowił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Ochrony Powietrza.

Prosimy zapoznać sie z harmonogramem naborów wniosków w trybie konkursowym. Zobacz harmnogram.

Zapoznaj się z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.