Eko Uniejów

Aktualności

Ścieżka edukacyjna w parku zamkowym

Dzięki nowym tablicom edukacyjnym, mieszkańcy gminy Uniejów i turyści licznie odwiedzający uzdrowisko mają doskonałą okazję, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co wyróżnia Uniejów i dlaczego nasza gmina jest wyjątkowa.

Ogórek termalny z Uniejowa

25 sierpnia na Zamku w Uniejowie otwarty został pierwszy słoik z ogórkami termalnymi z Uniejowa. To pierwszy lokalny produkt spożywczy oparty na uniejowskiej wodzie o wyjątkowych  walorach leczniczych. Stanowi ona podstawę zalewy, której pełną recepturę przygotowali naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na zlecenie Gminy i Geotermii Uniejów. Zobacz skład chemiczny wody geotermalnej. Pierwszy słoik […]

EkoAktywni 2017

Do 29 września br. można przesyłać zgłoszenia do IV edycji konkursu „EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.

Dotacje na eko-pracownie

Od 19 kwietnia do 19 maja br. szkoły i ich zespoły z województwa łódzkiego mogą składać projekty na tworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych.

Czyste powietrze wspólnym celem

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Programy priorytetowe WFOŚiGW w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił programy priorytetowe, które będą wdrażane w tym roku.

Czyste powietrze w cenie

Czyste powietrze w to obok wody geotermalnej i nieskażonej przyrody jest największym naturalnym skarbem Uniejowa.

Porozumienie paryskie weszło w życie

Dzisiaj (4 listopada) nabiera mocy światowe porozumienie klimatyczne, które zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. Jego warunki zostały uzgodnione w grudniu ubiegłego roku w Paryżu.

Forum Eksperckie w Łodzi

Już po raz czwarty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje Forum Eksperckie.

Medal dla Geotermii Uniejów

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego wyróżnili Geotermię Uniejów medalem honorowym im. Erazma Syksta za wkład przedsiębiorstwa w rozwój geotermii w Polsce, jej popularyzację i promocję.

Uniejów laureatem!

Uniejów został laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu EKO HESTIA SPA. Pierwsze polskie uzdrowisko termalne  uzyskało uznanie komisji konkursowej za nowatorskie i skuteczne działania proekologiczne oraz inwestycje związane z ochroną środowiska.

Obieg zamknięty

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest obecnie jedną z głównych zasad określających zrównoważony rozwój.

III Forum Ekologiczne

Podczas III Forum Ekologicznego w Kołobrzegu (14-16 września) odbyła się debata o roli samorządu w realizacji polityki środowiskowej państwa.

Sukces projektu

Projekt „Geotermia z klasą”, który przez ostatni rok realizowała Geotermia Uniejów dobiegł końca. W tym czasie uniejowscy eksperci przeprowadzili 90 godzin lekcyjnych – prelekcji pt. „Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów”.

Dotacja na ekopracownię

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie z napięciem czekali na rozstrzygnięcie konkursu „Nasza Eko-pracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi. 30 czerwca nadeszła pomyślna wiadomość: pracownia „Zielona klasa” w Szkole w Wieleninie otrzymała 25 500 zł dotacji. To nie pierwszy sukces tej ekologicznej […]

EkoAktywni po raz trzeci

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, w którym nagradzane są najlepsze inicjatywy na rzecz ochrony środowiska w województwie łodzkim. Zgoszenia można dokonywać w dwóch kategoriach: organizacja pozarządowa (zgłoszeń dokonywać mogą: wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego, prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie) osoba fizyczna w podkategoriach:  ochrona siedlisk przyrodniczych […]

Energetyka Uniejów

Od 1 czerwca br. jednostka budżetowa Gminy – Energetyka Uniejów  prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucji energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Uniejów. Energia elektyczna i ciepło jest wytwarzane w  nowoczesnym systemie  wysokosprawnej kogeneracji, który zlokalizowany jest w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44. Więcej informacji. Energetyka Uniejów bł. […]

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła nowy Program Priorytetowy „Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego” na rok 2016 skierowany do osób fizycznych. Zainteresowani mogą się ubiegać o dofinansowania do wysokości 70% kosztów całego zadania. Fundusz przeznaczył na ten cel 1 mln zł. Więcej informacji.

Nowe projekty ekologiczne w szkołach

Gmina Uniejów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi na realizację dwóch projektów w uniejowskich szkołach.

Konkurs dla gimnazjalistów

Gimnazjaliści z województwa łódzkiego mogą wziąć udział w konkursie „Ochrona klimatu w mojej okolicy”.

Doradcy pomogą poszukać dofinansowania

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” powstanie ogólnokrajowa sieć 76 doradców.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony

Rada Miejska Uniejowa uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poradnik prosumenta

Wiele osób zastanawia się, czy warto zostać prosumentem, czyli produkować energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił program dotacji dla osób fizycznych chcących przeprowadzić ekologiczną termomodernizację budynku mieszkalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dotacje na edukację ekologiczną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z dziedziny edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Fundusze na wspieranie efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Broszura „Geotermalne bogactwo”

Jaką temperaturę musi mieć woda podziemna, aby była wodą geotermalną? Jakie właściwości ma uniejowska woda geotermalna i czy są one korzystne dla zdrowia? Jak długą historię ma Geotermia Uniejów?

Nowelizacja ustawy o OZE

29 grudnia 2015 r. Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, zaproponowane przez Senat. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta.

COP21: Jest porozumienie w sprawie klimatu

W Paryżu dobiegł końca szczyt klimatyczny. Osiągnięty kompromis jest korzystny dla Polski.

Szczyt klimatyczny w Paryżu

Szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu ma być krokiem milowym w polityce zapobiegania globalnym zmianom klimatycznym. Czy ambitny cel uda się zrealizować?

Nowa strona internetowa Geotermii

Geotermia Uniejów odświeżyła swój wizerunek w internecie.

Konkurs ekologiczny

W ramach projektu edukacyjnego „Geotermia z klasą” ogłosiliśmy konkurs ekologiczny pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę?”.

Ekopracownia otwarta

6 listopada została uroczyście otwarta nowoczesna ekopracownia w Gimnazjum im. Abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego.

Przyrodnicze spacery

Chciałbyś lepiej poznać atrakcje turystyczne Uniejowa oraz walory przyrodnicze i historyczne naszego uzdrowiska?

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Uniejowa zaprasza do zapoznania się projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Uniejów.

OZE na Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

Tegoroczne, VIII Europejskie Forum Gospodarcze będzie przebiegać pod hasłem  „Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznes”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Od 15 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wznowił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Ochrony Powietrza.

Tworzymy plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto i Gmina Uniejów przystąpiła do opracowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Geotermia z klasą

„Geotermia Uniejów” wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy chcieliby w przystępny sposób poznać tajniki wykorzystania uniejowskiego gorącego bogactwa z głębi Ziemi.

Samorządowcy o OZE

  Temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminach jest zawsze interesujący szczególnie dla samorządowców.