Eko Uniejów

Eksperci zalecają

Miejsce odpoczynku i rekreacji

 

dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

 

Jakie znaczenie dla środowiska i gospodarki mają odnawialne źródła energii (OZE)? Dlaczego OZE, w tym geotermia są przyjazne środowisku przyrodniczemu, ludziom i gospodarce?

 

B.K.: Odnawialne źródła energii są alternatywą dla tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Zasoby OZE uzupełniają się w naturalnych procesach, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne, odnawialne. W porównaniu do surowców kopalnych, pozyskiwanie energii z tych źródeł jest bardziej przyjazne środowisku przyrodniczemu. Poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych wykorzystywanie OZE wpływa na zmniejszanie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko. Zastosowanie OZE powoduje, że ogranicza się eksploatację nieodnawialnych źródeł energii (takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny), a więc można je zachować na dłużej, także z myślą o następnych pokoleniach. Rozwój sektora energetyki odnawialnej ma bardzo ważne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki klimatyczno-energetycznej kraju, daje szanse na obniżenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój nowoczesnych i innowacyjnych dziedzin nauki i technologii. Należy też mieć na względzie nie tylko aspekty ekologiczne, gospodarcze i ekonomiczne, ale także odpowiedzialność, zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym, za holistycznie rozumiane środowisko i zasoby naturalne naszego wspólnego domu, na co ostatnio dobitnie wskazał Papież Franciszek w encyklice „Laudato si”.

 

Zgodnie z założonym krajowym celem w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Polska powinna osiągnąć wartość 15%. W 2013 r., według danych GUS, ten udział wyniósł 11,3%, czyli o 4,1% więcej niż w 2005 r. Jesteśmy więc na dobrej drodze do zwiększania udziału OZE w naszej gospodarce i realizowania ekologicznego kierunku zrównoważonego rozwoju. Największy udział w podanym udziale ma biomasa, energia wiatrowa i wodna, podczas gdy energia geotermalna ma nieznaczny udział, pomimo dobrego potencjału zasobowego i innych czynników, które przemawiają za jego szerszym wykorzystywaniem.

 

W szczególności ciepłownictwo geotermalne przynosi znaczące efekty ekologiczne, stanowi większy komfort użytkowania, a więc wpływa też na poprawę jakości życia odbiorców energii. Dla odbiorców geotermalnego ciepła ważne są również korzyści ekonomiczne wynikające z faktu, że ceny dla odbiorców korzystających z geotermalnych systemów grzewczych są konkurencyjne w porównaniu do cen ciepła pozyskiwanego ze źródeł kopalnych (w tym gazu), a także wykazują stabilność na przestrzeni lat, nie podlegają wahaniom inflacji i są mało wrażliwe na zmiany cen tradycyjnych nośników energii na rynkach światowych. Jest to ważna informacja potwierdzająca zasadność rozwoju ciepłownictwa geotermalnego. Energia geotermalna jest lokalnym źródłem ciepła, przez co ciepłownictwo geotermalne jest zupełnie niezależne od światowych rynków paliw. Jest to bardzo ważne w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej i zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii.

 

Czy i dlaczego warto promować wykorzystanie wód geotermalnych oraz prowadzić działania edukacyjne na temat geotermii?

 

B.K.: Oczywiście, że należy systematycznie, w sposób przystępny i interesujący dbać o poprawę stanu wiedzy społeczeństwa na temat geotermii. Dotyczy to szczególnie mieszkańców miejscowości, w których wykorzystywane są wody geotermalne, aby mieli oni odpowiednią wiedzę i świadomość jakie walory posiada geotermia. Warto, żeby znali oni wszystkie korzyści, które mogą czerpać z wykorzystania wód geotermalnych. Lepszy stan wiedzy o funkcjonowaniu geotermii i korzyściach dotyczących samych mieszkańców i gmin wpłynie na lepsze rozumienie problematyki OZE, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, a także przełoży się bezpośrednio na korzystanie np. z geotermalnego ciepłownictwa czy też zabiegów balneoterapeutycznych i rekreacji opartych na zdrowotnych właściwościach wód geotermalnych.

 

Jak wykorzystanie wód geotermalnych w Uniejowie przedstawia się na tle Polski? Jaki potencjał rozwoju posiada geotermia w Uniejowie?

 

B.K.: Uniejów jest dobrym przykładem skutecznego wykorzystania wód geotermalnych do wszechstronnych celów – ciepłownictwa, rekreacji, balneoterapii, podgrzewania gruntów. Dzięki udokumentowanym naukowo leczniczym właściwościom wód geotermalnych, korzystnym dla zdrowia cechom miejscowego klimatu i walorom przyrodniczym, Uniejów w 2012 r. otrzymał status uzdrowiska jako pierwsza i dotychczas jedyna miejscowość w województwie łódzkim. Jest to zarazem jedno z czterech na Niżu Polskim uzdrowisk wykorzystujących wody geotermalne. Uniejów może służyć za wzór miasta o dużym znaczeniu dla ciepłownictwa geotermalnego, turystyki zdrowotnej, rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego opartego na wykorzystaniu wód geotermalnych. Warto podejmować działania, które umożliwią coraz to szersze zastosowanie tej wody do celów np. spożywczych, kosmetycznych, medycznych, czy też ogrodniczych.

 

Rozwijając wykorzystanie wód geotermalnych i myśląc o planach na przyszłość, trzeba także oddać uznanie inicjatorom badań i prac, których efekty obserwujemy obecnie, a zwłaszcza naukowcom i specjalistom z ośrodków akademickich i badawczych (AGH, PAN, in.), samorządowcom, in. Przykład Uniejowa wskazuje, że zasoby geotermalne mogą być impulsem i główną osią nowoczesnego rozwoju gospodarczego i społecznego (ale także odrodzenia i zachowania tradycji historycznych), pozyskiwania środków finansowych, powstawania wielu różnorodnych działań i projektów dla dobra lokalnej społeczności i wielu osób, których takie miejsca przyciągają.

 

Dr n. med. Katarzyna Krekora – konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla województwa łódzkiego:

Pobyt w miejscowości uzdrowiskowej przeznaczony jest nie tylko dla chorych i nie powinien być wiązany wyłącznie z leczeniem. Uniejów jest uzdrowiskiem statutowym i prowadzone jest tu leczenie chorych zgodnie z zasadami leczenia uzdrowiskowego. Chciałabym, żeby Uniejów był kojarzony nie tylko z leczeniem uzdrowiskowym, czyli sanatorium, lecz także z miejscem aktywnego wypoczynku całych rodziny czy grupy przyjaciół. Różnica jest taka, że do sanatorium jedzie chory w ramach skierowania NFZ na konkretne leczenie w związku z chorobą, a do miejscowości uzdrowiskowej może przyjechać każdy zdrowy np. na weekend i łączyć profilaktykę z rekreacją.

Uniejów to miejsce odpoczynku i rekreacji dla wielopokoleniowych rodzin. W czasie, gdy dziadkowie mają zabiegi lecznicze, rodzice mogą korzystać z zabiegów profilaktycznych i medycyny estetycznej, a dzieci – z rekreacji i zabaw. Dla dzieci dobra jest przede wszystkim możliwość aktywności ruchowej. Tu każdy może znaleźć dla siebie zajęcie. W dobie, kiedy dużo i intensywnie pracujemy, taki bezstresowy, rodzinny urlop jest bardzo potrzebny. Poza bazą leczniczą znajdują się tu piękne tereny do spacerów, boiska do gier i zabaw sportowych, ośrodki terapii przeciwstarzeniowej i medycyny estetycznej.

Oprócz „terapii ciała” Uniejów to miejsce do realizacji „terapii duszy”. Można tu odpocząć psychicznie, skorzystać z terapii odstresowującej, co w dobie wszechobecnego, przewlekłego zmęczenia i stresu jest bardzo ważne. Przecież od dawna wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale to działa też odwrotnie – zdrowy duch pozytywnie wpływa na zdrowie ciała.

Polecam i zalecam aktywny odpoczynek w Uniejowie. Jako lekarz przepisuję Państwu receptę na korzystanie z dobrodziejstw uzdrowiska Uniejów. Tu można odprężyć się, naładować wewnętrzne akumulatory oraz w pełni sił i z uśmiechem wrócić do codziennych obowiązków.

 

Dr n. med. Elżbieta Bittner-Czapińska – specjalista rehabilitacji medycznej, ordynator Oddziału Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu w Uzdrowisku Uniejów Park

W Uzdrowisku Uniejów Park naszymi gośćmi są pacjenci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej ZUS. Prowadzimy również lecznictwo uzdrowiskowe pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia zarówno stacjonarne, jak i ambulatoryjne. Ponadto w ofercie pełnopłatnej są turnusy rehabilitacyjne 2-3-tygodniowe oraz tygodniowe pobyty relaksacyjno-wypoczynkowe. Oczywiście we wszystkich pakietach oferujemy zabiegi z wykorzystaniem wody geotermalnej.

Woda geotermalna ma działania łagodzące stany zapalne skóry i leczenie takie przynosi bardzo dobre efekty. Aktywność ruchowa pacjentów, wysoka temperatura wody i ciśnienie wywierane przez wodę geotermalną na mięśnie i stawy przynoszą bardzo dobre efekty zdrowotne, czego dowodem jest to, że pacjenci bardzo chętnie wracają do naszego uzdrowiska. Bardzo nas cieszy to, że możemy przynosić taką pomoc.

Leczenie odbywa się kompleksowo – oprócz zabiegów fizykoterapii odbywających się dwa razy dziennie w sanatorium, są jeszcze zajęcia w basenach termalnych, a także zabiegi hydroterapii – kąpiele perełkowe w wodzie geotermalnej. W ofercie są także m.in. inhalacje na bazie wody geotermalnej, masaże, zabiegi fizykalne, światłolecznicze, krioterapia, okłady borowinowe i bicze szkockie. Kuracjuszom udostępniona jest również strefa wypoczynkowa z jacuzzi, saunami, słoneczną łąką.

Recepcja sanatorium

Paweł Czarnecki – kierownik administracyjny Uzdrowiska Uniejów Park

Doskonałym uzupełnieniem oferty terapeutycznej naszego obiektu jest również możliwość wypoczynku i doświadczenia spokoju, odprężenia w bliskości z przyrodą w zabytkowym parku, w którym znajduje się Uzdrowisko Uniejów Park. Kuracjusze chętnie korzystają też ze spacerów z kijkami do nordic walking i z wycieczek rowerowych oraz kąpieli słonecznych. Bogate walory przyrodnicze okolicy sanatorium (położenie w sercu parku, w dolinie rzeki Warty) oraz korzystne warunki bioklimatyczne bardzo dobrze wspomagają proces leczenia pacjentów i powodują, że w Uniejowie naprawdę fantastycznie się wypoczywa. To wszystko przyczynia się do tego, że pacjenci wyjeżdżają po takim pobycie bardzo zadowoleni i chętnie do nas wracają.

Nad zdrowiem pacjentów czuwa sztab lekarzy specjalistów i personel medyczny, w skład którego wchodzą też psycholodzy oraz dietetycy odpowiedzialni za zmianę złych nawyków żywieniowych pacjentów i wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia. Podchodzimy kompleksowo, holistycznie do pacjenta, dbając o dobre efekty rehabilitacji oraz o dobre samopoczucie psychiczne.

Nowością w ofercie leczniczej Uzdrowiska Uniejów Park jest wykorzystanie innowacyjnej metody zastosowania materiału z osocza krwi pacjenta do stymulowania procesów regeneracyjnych skóry (zabiegi medycyny estetycznej) oraz przyśpieszenia procesów gojenia w ortopedii i rehabilitacji. Metoda ta doskonale sprawdza się w przypadku coraz częstszych schorzeń układu ruchu, takich jak: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostroga piętowa, zapalenia ścięgna Achillesa, zwyrodnienia stawów.

Uzdrowisko Uniejów Park jest obiektem w pełni przyjaznym środowisku, ponieważ wykorzystuje wodę geotermalną do ogrzewania całego budynku i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu jesteśmy dobrym przykładem dbania o jakość powietrza w tak pięknym miejscu, jakim jest Uniejów. Wpisuje się to w całą filozofię funkcjonowania uzdrowiska. Sami kuracjusze podkreślają też to, że są w miejscu, gdzie ekologia jest na wysokim poziomie.